Γράφει η Ελίνα Αργυρέα

Άλλος ένας όρος, ίσως πολλά υποσχόμενος, μαζί με άλλους όπως οστεοπαθητική, χειροπρακτική… ΚΡΑΚ!!!!

Η χειροθεραπεία (manual therapy) λοιπόν ως μέθοδος, αποτελεί εξειδίκευση στη φυσικοθεραπεία και στοχεύει κυρίως, αλλά όχι μόνο, στην αποκατάσταση μυοσκελετικών προβλημάτων. Βασίζεται στην εκτενή κλινική αξιολόγηση του ασθενή και με εξειδικευμένες τεχνικές και ασκήσεις στοχεύει στη διόρθωση του όποιου προβλήματος αποκαλύπτεται.

Μάλιστα, πρόκειται για μέθοδο που στοχεύει στην άμεση και αντιληπτή βελτίωση, επί τόπου, από τον ασθενή. Σε συνδυασμό με θεραπευτικές ασκήσεις, αποτελεί τη βέλτιστη αποκατάσταση για μυοσκελετικά προβλήματα σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Με τη βέλτιστη εφαρμογή της στοχεύει να προσφέρει:
  • Άμεση ανακούφιση απο τον πόνο
  • Βελτίωση της φλεγμονής
  • Άμεση αποκατάσταση και επανεκπαίδευση της κίνησης
  • Άμεση επαναφορά της ικανότητας και της λειτουργικότητας

Οι κύριες διαφορές με άλλες μεθόδους που στοχεύουν στην αποκατάσταση ορθοπαιδικών προβλημάτων με τεχνικές με τα χέρια του θεραπευτή (οστεοπαθητική, χειροπρακτική) είναι το πρωτόκολλο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Αν και ίσως στα μάτια του ασθενή μοιάζουν αρκετά, έχουν σημαντικά διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης, εφαρμογής αλλά και στόχων.

Ο τίτλος του χειροθεραπευτή – Manual therapist OMT μπορεί να αποκτηθει μόνο απο πτυχιούχο φυσικοθεραπευτή. Η εξειδίκευση γίνεται υπό την αιγίδα του διεθνή οργανισμού IFOMPT και αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο έπειτα απο συγκεκριμένες, μακροχρόνιες σπουδές αλλά και εξετάσεις.

Η χειροθεραπεία εστιάζει στη διεξοδική αξιολόγηση και σε κλιμακωτό πρωτόκολλο εφαρμογής των τεχνικών, ώστε να διασφαλίζεται και βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα, η βέλτιστη υγεία και αποκατάσταση του ασθενή, σύμφωνα με τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη.

Και αν είναι κατάλληλη μέθοδο για εσάς;

Στα χέρια ενός έμπειρου χειροθεραπευτή θα καταλάβετε αμέσως εάν σας βοηθά. Η θεραπεία απο τον πόνο θα εγκατασταθεί στις επόμενες συνεδρίες, ιδιαίτερα  σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα για αρκετό καιρό. Με τις κατάλληλες μάλιστα. οδηγίες, είναι πολύ πιθανό να λύσετε το πρόβλημά σας μόνιμα και να έχετε έτσι πλήρη αποκατάσταση!

Βιβλιογραφία

Kaltenborn Freddy, Evjenth Olaf, Kaltenborn Traudi Baldauf, Morgan Dennis and Vollowitz Eileen (2012), Manual mobilization of joints, Volume II The Spine.