Η συσκευή ραδιοκυμάτων Tecar αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο της φυσικοθεραπείας. Με μη παρεμβατική και μη ιονίζουσα, υψηλής συχνότητας ενέργεια, επιταχύνει την επούλωση και ανακουφίζει άμεσα από πόνους μυών και αρθρώσεων. Έτσι, αποτελεί μια σημαντική θεραπευτική προσέγγιση, ιδιαίτερα όταν μπορεί να εφαρμοστεί εν τω βάθει σε ιστούς όπως οι μύες, οι τένοντες  και οι σύνδεσμοι, παρέχοντας άμεσα αποτελέσματα στον πόνο και στο τραυματισμό (Tashiro et al., 2017).

Η θεραπεία tecar είναι μια μη επεμβατική, ηλεκτροθερμική θεραπεία που ταξινομείται ως εν τω βάθει θερμοθεραπεία, που βασίζεται στην εφαρμογή ηλεκτρικών ρευμάτων στο εύρος των ραδιοσυχνοτήτων, με την ενέργεια της συσκευής να περνά μέσω του ενεργού και του μη ενεργού ηλεκτροδίου, επηρεάζοντας όλους τους ενδιάμεσους ιστούς (300 kHz – 1,2 MHz) (Duñabeitia et al., 2018; Bito et al., 2019). Τα ραδιοκύματα Tecar αποτελούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια υψηλής συχνότητας που περνούν και απορροφώνται απο τους ιστούς του μυοσκελετικού συστήματος επιλεκτικά, στοχεύοντας είτε στους μύες, στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους, δημιουργώντας δονήσεις με το πέρασμά της σε κυτταρικό επίπεδο.

Αυτές οι μικροσκοπικές δονήσεις λαμβάνονται ως μηχανική ενέργεια απο τα κύτταρα μειώνοντας τη φλεγμονή και αυξάνοντας τη λεμφική κυκλοφορία (μείωση οιδήματος). Το tecar είναι αποδοτικό στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, την οξυγόνωση, την ευλυγισία και στη μείωση το πόνο της περιοχής που εφαρμόζεται (Bito et al., 2019). Έτσι, προκαλείται αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας των ιστών αυξάνοντας την αιματική ροή, άρα και τα διαθέσιμα θρεπτικά δομικά συστατικά που συντελούν στην επούλωση, αλλά και βελτίωση της ελαστικότητας των ιστών της περιοχής.

Οι ραδιοσυχνότητες  έχουν επίδραση και στα πρόδρομα μυϊκά κύτταρα, στη φλεγμονώδη διεργασία, καθώς και στην αισθητικότητα της περιοχής (Diego et al., 2019). Στη πράξη, με την εφαρμογή του Tecar προκαλούμε μεγάλη ενίσχυση και επιτάχυνση της φυσιολογικής διαδικασίας της επούλωσης της περιοχής. Η αίσθηση που δίνει κατά την εφαρμογή του είναι μιας ήπιας, βαθιάς και ανακουφιστικής θερμότητας. Απο τη πρώτη συνεδρία, υπάρχει βελτίωση στο πόνο, αύξηση της τροχιάς και μείωση του οιδήματος της περιοχής που πάσχει!

Η επιπολής θερμοθεραπεία, όπως μια θερμοφόρα, αυξάνει τη θερμοκρασία μόνο στο δέρμα ενώ η εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων tecar, με χωρητικές – αντιστατικές ηλεκτρο-θερμικές ιδιότητες, φτάνει εύκολα σε όλους, ακόμα και τους εν τω βάθει ιστούς, πολύ πιο αποδοτικά και με ασφάλεια, προκαλώντας επιπλέον άμεση και μέγιστη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (Duñabeitia et al., 2018; Bito et al., 2019).

Λόγω του φυσικού τρόπου λειτουργίας τους, τα ραδιοκύματα Tecar δεν έχουν σχεδόν καμία αντένδειξη. Έτσι, μπορούν να εφαρμοστούν σε πλειάδα μυοσκελετικών παθήσεων, συμπληρώνοντας τη παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή.

 

Βιβλιογραφία

Bito, T. et al. (2019) ‘Acute effects of capacitive and resistive electric transfer (CRet) on the Achilles tendon’, Electromagnetic Biology and Medicine, 38(1). Available at: https://doi.org/10.1080/15368378.2019.1567525.

Diego, I.M.A. et al. (2019) ‘Analgesic effects of a capacitive-resistive monopolar radiofrequency in patients with myofascial chronic neck pain: A pilot randomized controlled trial’, Revista da Associacao Medica Brasileira, 65(2). Available at: https://doi.org/10.1590/1806-9282.65.2.156.

Duñabeitia, I. et al. (2018) ‘Effects of a capacitive-resistive electric transfer therapy on physiological and biomechanical parameters in recreational runners: A randomized controlled crossover trial’, Physical Therapy in Sport, 32. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2018.05.020.

Tashiro, Y. et al. (2017) ‘Effect of Capacitive and Resistive electric transfer on haemoglobin saturation and tissue temperature’, International Journal of Hyperthermia, 33(6). Available at: https://doi.org/10.1080/02656736.2017.1289252.